Biyogaz işletmeleri için devrim!

Minimum hammadde ile maksimum elektrik üretimi

Eresin Enerji olarak nadiren Güneş enerjisi yatırımlarımız için ithalat gereği duyuyoruz. Asıl ithalat kalemlerimizi ise Türkiye’deki Biyogaz tesislerinde kullanılmak üzere verimlilik artırıcı makine ve teçhizatlar için gerçekleştiriyoruz. Farklı özelliklerde satış ve distribütörlük yetkileri ile özerklik anlaşmalarımız bulunan Alman ortaklarımız ile koordineli olarak makine ithalatımızı sağlıyoruz.

Biliyoruz ki dünya üzerindeki biyogaz tesislerinin en büyük sorunları hammadde tedarik işlemleri ve sürekli olarak bakım onarım ihtiyacıdır. Eresin Enerji olarak biz bir hayali gerçekleştiriyor ve biyogaz işletmeleri için toplam elektrik üretimi gelirinin sadece yüzde 1,4’ünü harcayarak bütün işletme maliyetini karşılıyoruz. Patenti bize ait olan hammadde yönlendirme sistemimiz ile fermentör içerisindeki bakteri yayılım dengesini bozmuyor, maksimum temas yüzeyi sağlıyoruz. Az hammadde çok verim sloganıyla Almanya ve İtalya’da kompakt tesisler kurarak 2013’den bu yana elektrik ve gübre üretimi yapıyoruz.

Yine patenti bize ait olan kendi yöntemlerimizle uyguladığımız MAP uygulama teknolojimizle de atık çıktıları yüzde 100 oranında doğaya zararsız ve kokusuz tarım gübresi olarak kullanmaya uygun hale getiriyoruz.